Podczas całego cyklu oswajania z wodą naszym zamierzeniem jest:

 • nauczanie i doskonalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie pływalni i w basenach oraz na wodach otwartych
 • samodzielne zanurzanie twarzy do wody, wydmuchiwanie powietrza, rytmiczne wydechy
 • samodzielne wykonanie wślizgu do wody „strzałka” w ręce rodzica lub instruktora, dopływanie do rodzica, instruktora lub ściany basenu
 • samodzielne wykonanie poślizgu na plecach w ramiona rodzica lub instruktora po odbiciu się nogami od ściany basenu „nietoperz”, przepływanie sposobem elementarnym na grzbiecie z przyborem i bez
 • leżenie na piersiach z pomocą rodzica lub instruktora
 • „meduza” oraz przemieszczanie się na piersiach z przyborem i bez
 • wyławianie z dna basenu zatopionych przedmiotów
 • wykonywanie skoków na nogi i wślizgów na głowę z brzegu basenu.

Oswajanie z wodą

Jako jedyni w regionie prowadzimy zajęcia w wąskich przedziałach wiekowych  (półrocznych), dzięki czemu możemy odpowiednio dostosować program do poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci.

Celem zajęć jest kontynuacja pływania niemowląt z wodą poprzez dalszą adaptację do środowiska wodnego oraz nabywanie nowych umiejętności ruchowych jako przygotowanie do uczenia się podstawowych umiejętności pływackich. Program organizacyjny zajęć przewiduje szkolenie, podczas którego dzieci uczą się i doskonalą podstawowe umiejętności ruchowe w wodzie przy asyście mamy lub taty, a po przygotowaniu podstawowym samodzielnie uczestniczą w zajęciach.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w formie zabawowo-zadaniowej (w zależności od wieku) z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu, piosenek, zabawek.

Dla urozmaicenia zajęć kilka razy w roku organizujemy Tygodnie Fotograficzne, na które można zabrać aparaty, kamery i uwiecznić postępy swoich pociech.

Po ukończeniu cyklu oswajania z wodą dzieci są przygotowane do kolejnego etapu, jakim jest Nauka Pływania.

Grupy:

 • 13-18 miesięcy

 • 19-24 miesiące

 • 25-30 miesięcy

 • 31-36 miesięcy

 • 37-42 miesiące

 • 43-48 miesięcy

 • Max 12 par

  Dziecko + rodzic

 • 2 instruktorów

  w wodzie

 • Czas

  45 minut

 • 40 zajęć w sezonie

  Od września do czerwca

 • Temp. wody

  32-34 stopnie

 • Woda

  Krystaliczna