Diagnostyka komputerowa:

Diagnostyka stóp i chodu

100zł

Wywiad wstępny, badanie postawy ciała, analiza stanu skórnego stóp, badanie obciążeń stóp na macie tensometrycznej w trakcie stania i chodu, analiza równowagi, podoskan, wideografia.

Badanie kontrolne

30zł

Dowolne jedno z badań diagnostyki komputerowej: analiza statyczna lub dynamiczna, badanie równowagi, podoskan lub wideografia do porównania z wcześniejszym wynikiem.